RIMAVSKÁ SOBOTA

       Dvojpodlažná budova postavená v centre mesta na ulici SNP č. 22 na parcele č. KN281/1 o výmere 761 m2 v k. ú. Rimavská Sobota. Daná do užívania v roku 1981. Rekonštrukcia strechy bola vykonaná v roku 1997 a zateplenie budovy s vnútornou rekonštrukciou prebehlo v rokoch 2007 a 2008. Vykurovanie plynovou kotolňou, zastrešená plochou strechou. Pôvodné určenie pre Dom textilu. V súčasnosti ako objekt obchodného domu je prenajímaný rôznym obchodným firmám.

       Budova je na predaj aj s pozemkom, cena dohodou.
  

Mapa