BREZNO

       Dvojpodlažná budova postavená na parcele č. KN 1146/33 k. ú . Brezno na ulici ČSA č. 59 v bezprostrednej blízkosti centra mesta. Susedí s miestnym trhoviskom. Daná do užívania v roku 1993. Vykurovanie objektu napojením na teplovodný kanál - horúcovod z centrálnej výmenníkovej stanice. Zastrešenie plochou strechou s dvojitým strešným plášťom. Pozemok pod budovou je vo vlastníctve mesta Brezno.

       Budova je na predaj, cena dohodou.
 

Mapa