MODRÝ KAMEŇ

       Dvojpodlažná prevádzková budova čiastočne podpivničená, vybavená plynovou kotolňou. Objekt sa nachádza v centre obce na Mariánskom námestí na parcele č. 305/2, rozloha 250 m2 v k. ú Modrý Kameň. Bol postavený v roku 1971 a rekonštruovaný v rokoch 1998-1999. Objekt bol pôvodne určený ako obchod pre predaj textilu. V súčasnosti môže mať širšie využitie, napr. voľnočasové aktivity, penziónové ubytovanie, dom pre seniorov a pod. So susednou budovou tvorí jednotný komplex, ale má samostatný vchod a samostatné využitie. Pozemok je vo vlastníctve suseda podľa LV 932.

       Budova je na predaj bez pozemku, cena dohodou.
  

Mapa