TRSTENÁ

       Dvojpodlažná budova postavená na ulici M. R. Štefánika č. 14 na parcele č. KN 45/2 o výmere 342 m2 v k. ú. Trstená. Vykurovanie zabezpečuje plynový kotol. Objekt bol postavený v roku 1930, niekoľkokrát bol rekonštruovaný, naposledy v roku 2003. Vtedy bol aj zateplený a bolo zavedené podlahové kúrenie.
Toho času sú všetky priestory prenajaté na predaj drogérie.

       Budova aj s pozemkom je na predaj.
  

Mapa